ĐƯỜNG TIÊU DÙNG

Chia sẻ
220.000 VNĐ CÒN HÀNG

Thông tin đặt hàng

Tên sản phẩm: Đường lỏng Biên Hòa Syrup

Chai 5l

  
  

Vị ngọt thanh tự nhiên

Dạng đường lỏng, dễ sử dụng

Tiện dùng trong pha chế đồ uống

Sản phẩm cùng loại

Đường tinh luyện cao cấp
T.SU Premium

Túi 0,5 kg

11.500 VNĐ

Đường vàng Cô Ba

Túi 1 kg

20.000 VNĐ

Đường túi Pure
Biên Hòa Pure

Túi 1 kg

21.500 VNĐ

Đường làm bánh Pro
Biên Hòa Pro

Túi 1 kg

32.000 VNĐ